รายละเอียดบริการ Facebook Ads

บริการโฆษณาบน Facebook ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จาก ReadyPlanet

เพิ่มยอดขาย ขยายชื่อ Brand ผ่าน Facebook
กับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลอย่างใกล้ชิด


ReadyPlanet ให้บริการโฆษณาบน Facebook

Social Network สุดฮิตในไทยและทั่วโลก ด้วยการบริหาร Facebook Ads แบบ advance โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 ประโยชน์ของการทำโฆษณาบน Facebook

การโฆษณาบน Facebook

1. โปรโมทธุรกิจให้เป็นที่รู้จักผ่าน Social Network

2. สร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาอันสั้น

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและลงลึก เช่น ช่วงอายุ ที่อยู่ อาชีพ และความสนใจ

4. สร้างยอดขายด้วยการทำโฆษณาที่นำไปสู่การซื้อสินค้าได้จริง

5. สร้างโอกาสเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม

6. เป็นการขยายฐานลูกค้าอย่างมีหลักการ

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ReadyPlanet ให้คุณได้มากกว่าในการสร้างและดูแลโฆษณา Facebook Ads

1. ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำ Facebook Ads เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตรงใจคุณ

2. Facebook Ads Optimization ปรับปรุงและพัฒนาโฆษณาให้เกิดผลตอบรับสูงสุด

3. เลือกใช้เครื่องมือของ Facebook ที่ทันสมัย หลากหลาย อย่างเหมาะสมกับธุรกิจแน่นอน

4. หมั่นติดตาม วิเคราะห์ผล และให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ตลอดการระยะเวลาการใช้งาน

 

5 ขั้นตอนการสร้างโฆษณา Facebook Ads 
ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด


สัมภาษณ์และ
เรียนรู้ธุรกิจลูกค้า

กำหนดเป้าหมาย
ให้ตรงจุด

วางแผนกลยุทธ์
พร้อมประเมินงบ
ประมาณอย่างคุ้มค่า

ขึ้นโฆษณา
พร้อมตรวจสอบ
สม่ำเสมอ

วิเคราะห์ผลให้
คำแนะนำเพื่อพัฒนา
ผ่านรายงานทุกสัปดาห์

 


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

กรอก เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!

 
กรอก เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ฟรี!!!
*
*
*
*